Latvijas būvnoteikumi

Attiecībā uz būvizstrādājumu apriti, tirdzniecību un lietošanu Latvijas Republikā saistošas ir visas Eiropas Savienībā pieņemtās regulas.

Atsevišķi siltumizolācijas materiāliem būtiski ir trīs Latvijas būvnormatīvi:

  1. Būvnormatīvs LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, kas nosaka ēkas norobežojošā apvalka siltumizolējošās prasības. 
  2. Būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, kas nosaka būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasifikāciju. Atsevišķi vēl šajā būvnormatīvā tiek noteiktas prasības ārējo sienu siltumizolācijas sistēmām atkarībā no ēkas ugunsnoturības pakāpes un augstumiem. 
  3. Būvnormatīvs LBN 016-15 „Būvakustika”, kas nosaka norobežojošo sienu skaņas izolācijas rādītājus atkarībā no ēkas tipa un izmantošanas veida.

Sīkāk šos normatīvus var apskatīt vietnē www.likumi.lv