Būvnoteikumi

Izvēlēties pareizu būvniecības plāna risinājumu projektētājam ir tikpat svarīgi kā izvēlēties drošus izstrādājumus, kuru īpašības atbilst paredzētajai ekspluatācijai un pakalpojumiem.

Būvizstrādājumu direktīva un CE marķējums palīdz projektētājiem izvēlēties izstrādājumus. Ja dažādu būvizstrādājumu īpašības tiek pārbaudītas, izmantojot vienotus pārbaužu standartus, ir daudz vieglāk salīdzināt izstrādājumu efektivitāti.

PAROC ēku siltumizolācijas izstrādājumiem CE marķējums ir kopš 2002. gada, kad tika publicēts EN 13162 standarts „Minerālvates izstrādājumi siltumizolācijai”. Kopš tā laika visi izstrādājumi, uz kuriem attiecas saskaņotie ES standarti, ir pārbaudīti un tiem ir piešķirts atbilstošs CE marķējums.