Kompetence

Produkta izejmateriāli parasti ir labs produkta īpašību indikators. Akmens vate tiek izgatavota no vulkāniskajiem iežiem, parasti no bazalta vai gabro, anortozīta un dolomīta, kas sastāda 96-98 % no produkta masas. Atlikušie 2-4 % no akmens vates masas ir organiskās saistvielas. Kā saistviela parasti tiek izmantoti fenolformaldehīdsveķi, ko nepieciešams pakļaut termoapstrādei paaugstinātā temperatūrā. Akmens vate tiek izgatavota, kausējot iežus stāvceplī 1500 °C temperatūrā. Kā siltumenerģijas avots tiek izmantots kokss.

Akmens vates izgatavošanas procesam ir vairāki posmi:
  • Iežu karsēšana augstā temperatūrā 
  • Iegūtā viskozā kausējuma vērpšana smalkās šķiedrās 
  • Neliela daudzuma saistvielas pievienošana (eļļa un silikons) 
  • Sākotnējo plākšņu saspiešana līdz nepieciešamajam blīvumam un atkārtota karsēšana, pēc kuras tās sacietē un iegūst vajadzīgo sveķu sasaistes stiprību 
  • Akmens vates piegriešana vai formēšana nepieciešamajā izmērā un formā
PAROC materiāls akmeņi 

Akmens vate ražošanas process

Akmens vate tiek piegriezta nepieciešamajā izmērā un formā, piemēram, ruļļos, plāksnēs vai arī tā tiek individuāli piegriezta, lai piemērotu citiem izstrādājumiem. Akmens vates atgriezumi tiek pārstrādātas ražošanas procesa laikā.

Pateicoties tās ievērojamajam elastīgumam, minerālvate iepakošanas laikā var tikt saspiesta, lai samazinātu tās apjomu, tādējādi padarot transportēšanu un pārvietošanu vieglāku un lētāku.

Atkritumi, tādi kā atgriezumi, tiek pārstrādāti ražošanas procesa laikā, samazinot nepieciešamo izejvielu daudzumu un enerģijas patēriņu.

Gāzes, kas rodas ražošanas procesa laikā, tiek attīrītas filtros un pēc sadegšanas vielās, lai līdz minimumam samazinātu to ietekmi uz vidi.

Pateicoties tajā esošajām dabīgajām, noturīgajām un nedegošajām izejvielām, akmens vatei piemīt izcilas spējas:

  • Taupīt enerģiju 
  • Samazināt piesārņojumu 
  • Samazināt trokšņu līmeni 
  • Samazināt aizdegšanās risku 
  • Aizsargāt dzīvību un īpašumu ugunsgrēka gadījumā

Skatieties video "Stāsts par minerālvati" ("The Story of Mineral Wool"), ko veidojusi Eiropas izolācijas materiālu ražotāju asociācija (Eurima)

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.