Juridiska atsauce

Mājas lapas paroc.lv izmantošanu regulē sekojoši noteikumi un nosacījumi. paroc.lv mājas lapas izmantojums jebkādā veidā ietver jūsu atzinumu, ka esat izlasījuši šos noteikumus un nosacījumus, apņematies tiem sekot un uzskatāt tos par saistošiem. Sabiedrība Paroc Group Oy patur tiesības mainīt šos noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Tāpēc ik reizi, kad izmantojat šo mājas lapu, lūdzam rūpīgi izlasīt šos noteikumus un nosacījumus.

Jūs vienojaties ar Paroc Group Oy, ka jebkurš strīds, kas var rasties sakarā ar šīs mājas lapas izmantošanu, tiks risināts saskaņā ar LR likumiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Visu paroc.lv mājas lapas saturu regulē autortiesības, preču zīmes turēšanas tiesības un dažādas licences, kas atrodas pie Paroc Group Oy vai trešajām pusēm. Tiek rezervētas arī visas tās tiesības, kas šajā dokumentā nav tieši nosauktas. Šīs mājas lapas vai tās daļas satura izmantošana kopējot, publicējot, izplatot, pārsūtot, pārveidojot, glabājot vai apstrādājot to bez iepriekšējas nepārprotamas rakstiskas saskaņošanas ar Paroc Group Oy, ir aizliegta. Tomēr jūs drīkstat izmantot, drukāt, pārsūtīt un īslaicīgi uzglabāt jebkurus šīs mājas lapas materiālus savām personiskām vajadzībām. Paroc Group Oy pilnībā patur nosaukuma un intelektuālā īpašuma tiesības uz visu to saturu, ko jūs kopējat, lejuplādējat vai izdrukājat no šīs mājas lapas. Elektronisku saišu veidošana ar šo mājas lapu, izņemot tās augstākā līmeņa adresi paroc.lv bez iepriekšējas nepārprotamas rakstiskas saskaņošanas ar Paroc Group Oy, ir aizliegta. Lūdzu, sūtiet savus lūgumus uz e-pasta adresi Latvijā paroc.lv@paroc.com vai Somijā paroc.communications@owenscorning.com 

Atruna

Šī mājas lapa ir izveidota vienīgi vispārīgas informācijas nolūkos. Ja jūs apmeklējat šo mājas lapu, tad darāt to pēc savas iniciatīvas un esat atbildīgi par to, ka tas notiek saskaņā ar vietējiem likumiem. Mājas lapas materiāli un saites ir saprotamas tādā formā, kā tās redzamas, un neietver nekādus piedāvājumus, juridiskus padomus vai citus profesionālus padomus. Sakarā ar informāciju šajā mājas lapā Paroc Group Oy nepiedāvā neko, kas būtu saprotams vai secināms kā pārstāvniecība vai garantijas, tai skaitā norādījumi vai garantijas, ka šī mājas lapa un tās saturs ir pieejams, precīzs, savlaicīgs un pilnīgs. Paroc Group Oy neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies no šīs mājas lapas vai tās satura lietošanas. Ja pastāvošā likumdošana nepieļauj iepriekš minēto atbildības samazināšanu, tad Paroc Group Oy atbildības mērs tiks maksimāli ierobežots, cik vien to pieļauj pastāvošā likumdošana. Šis ierobežojums tāpat ir spēkā attiecībās ar paroc.lv lapai piesaistīto trešo pušu mājas lapām un to saturu. Tāpēc, pirms izmantojat jebkuru no šīm mājas lapām, izlasiet to lietošanas noteikumus un nosacījumus.
Paroc ir Paroc grupas reģistrēta preču zīme. Paroc grupas ražojumu nosaukumi ir Paroc grupas preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citu šeit minētu preču vai sabiedrību nosaukumi var būt to īpašnieku preču zīmes vai firmu vārdi. Tas, ka jums ir pieejama šī mājas lapa, nav jāsaprot kā (aicinājuma, aizlieguma vai citā formā izteikts) norādījums, ka jums ir piešķirtas tiesības izmantot jebkādas zīmes bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Paroc grupu vai trešo pusi, kas ir šo zīmju īpašniece.  

Sīkdatnes

Paroc interneta vietnē izmanto sīkdatnes, lai lietotājiem nodrošinātu piekļuvi noteiktām funkcijām un lai iegūtu informāciju attiecībā uz interneta vietnes apmeklējumiem.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts lietotāja datorā un kas satur informāciju. Pastāv divi sīkdatņu veidi. Viens sīkdatņu veids ir tā dēvētās pastāvīgās sīkdatnes, kas failu lietotāja datorā saglabā pastāvīgi līdz brīdim, kad šis fails netiek izdzēsts vai beidzas tā darbības termiņš. Otrs sīkdatņu veids ir sesijas sīkdatnes, kas pazūd, kad lietotājs izslēdz viņa vai viņas interneta pārlūkprogrammu.

Kam sīkdatnes tiek izmantotas?

Sesijas sīkdatnes tiek sūtītas starp lietotāja datoru un Paroc serveri, lai izsekotu lietotāja informācijai, piemēram, kāds lietotājvārds tiek izmantots.

Paroc izmanto šādas trešās puses sīkdatnes

Google Analytics - šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai iegūtu informāciju par apmeklētāja darbībām interneta vietnē, piemēram, kuras vietas lietotājas apmeklē visbiežāk, tādējādi ļaujot analizēt interneta vietnes izmantošanu un palīdzot uzlabot lietotāja pieredzi. Papildu informācija pieejama - Google Analytics Cookie Usage on Websites.

SiteCore® - šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai atpazītu lietotāju, kad tas atgriežas interneta vietnē, un lai iegūtu informāciju attiecībā uz interneta vietnes izmantošanu, tādējādi nodrošinot informāciju lietotājam saskaņā ar viņa vai viņas interesēm. Papildu informācija pieejama - SiteCore® Privacy Policy.

ClickDimensions - šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu mūsu interneta vietņu saturu, kā arī lai nodrošinātu apmeklētājus ar būtiskāku kopējo pieredzi ar mūsu organizāciju un mūsu interneta vietni. Šī informācija var ietvert informāciju, kas identificē jūs kā cilvēku vai saista ar identificējamu cilvēku, tostarp - vārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, darba pienākumus, kompetenci, pasta adresi, telefona numuru vai e-pasta adresi. Mēs varam ievākt arī citu informāciju, kas neatklāj jūsu īpašo identitāti vai tieši nesaista ar identificējumu cilvēku, tostarp interneta pārlūka un ierīces informāciju, informāciju, kas iegūta ar sīkdatnēm, pikseļu birkām un citām tehnoloģijām, un demogrāfisko informāciju.

Ja jūs šajā mājaslapā aizpildīsiet interneta veidlapu, jūsu informācija tiks saglabāta mūsu CRM sistēmā un daļa informācijas par jūsu iepriekšējām darbībām šajā interneta vietnē būs pieejama mūsu darbiniekiem, lai noteiktu jūsu intereses, tādējādi mums spējot krietni efektīvāk komunicēt ar jums un uzlabot mūsu interneta vietni. Taču, ja jūs izmantojat privātu pārlūkošanu, jūs varat mums nodrošināt savu informāciju, mums nesniedzot piekļuvi jūsu iepriekšējām darbībām internetā. Ja jūs nevēlaties, lai mums būtu jūsu personīgā informācija, lūdzu, šajā mājaslapā neaizpildiet nekāda veida interneta viedlapas.

Mūsu tīmekļa vietnēs var būt saites uz citām vietnēm un pogas “dalīties” (piemēram, Twitter, LinkedIn vai Facebook), kuras nedarbojas “Paroc Group Oy” vārdā. Šīs tīmekļa vietnes un pakalpojumu vai lietotņu sniedzēji var ievietot paši savas trešās personas sīkdatnes lietotāju datoros, vākt datus vai iegūt personisku informāciju. Šo trešo personu sīkdatņu izdevējiem ir pašiem savas stingras privātuma pamatnostādnes. Iesakām iepazīties ar šo tīmekļa vietņu un pakalpojumu vai lietotņu sniedzēju privātuma politiku, lai labāk izprastu informācijas vākšanas un izmantošanas veidus.

Ja jūs piekrītat saņemt mūsu informatīvos izdevumus vai kādu citu no mūsu marketinga e-pastiem, uzklikšķināšana uz saites jebkurā no šiem e-pastiem var izraisīt jūsu identificēšanu mūsu interneta vietnē un var novest pie tā, ka daļa informācijas par jūsu iepriekšējām darbībām šajā interneta vietnē var būt pieejama mūsu darbiniekiem, lai noteiktu jūsu intereses, tādējādi mums spējot krietni efektīvāk komunicēt ar jums un uzlabot mūsu interneta vietni. Ja jūs nevēlaties, lai gadītos šāda izsekošana, jūs varat atteikties no mūsu e-pastiem vai izmantot privātas pārlūkošanas režīmu, lai izvairītos no izsekošanas.

Kā lietotājs var noņemt sīkdatnes?

Lietotājs var izvēlēties, vai viņš vai viņa vēlas pieņemt sīkdatnes. Pielāgojot interneta pārlūku, lietotājs var izvairīties no sīkdatņu saņemšanas. Taču tas var izraisīt neveiksmīgu mūsu pakalpojumu nodrošināšanu. Sīkdatņu bloķēšanas metode būs atkarīga no izmantotā interneta pārlūka. Norādēm konsultējieties ar „Help” funkciju vai attiecīgo izvēlni interneta pārlūkā.

Informatīvais izdevums

Par avotu izmantojot Paroc informatīvo izdevumu, lūdzu, kā atsauci norādiet Paroc Sia. Informatīvais izdevums nodrošina vispārīgu informāciju, kuru nevajadzētu uztvert kā ieteikumus vai rekomendācijas. Tas nozīmē, ka mēs neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu, ko var radīt kļūdas vai izlaidumi, kas var rasties informatīvajā izdevumā. Informatīvo izdevumu nedrīkst pavairot bez publicētāja atļaujas.


Autortiesības pieder: © Paroc Group Oy. Visas tiesības rezervētas