Renovācija ar gataviem siltinātiem koka paneļiem

Lai izpētītu cik efektīvu siltumizolāciju var nodrošināt rūpnīcā ražoti, gatavi siltumizolācijas paneļi, 2015. gadā veikta LLU Meža fakultātes Kokapstrādes ēkas fasādes renovācija un siltināšana Jelgavā. Izmantojot šos gatavos paneļus, kas ražoti no koka un PAROC akmens vates, krietni samazinās siltināšanas un renovācijas darbu laiks būvobjektā.

Sadarbojoties SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts", SIA "Latvāņi" un SIA "Paroc", Jelgavā, Dobeles ielā 41, 2015. gadā veikta LLU Meža fakultātes Kokapstrādes ēkas fasādes renovācija un siltināšana. Ražotāju un zinātnieku kopējā pētījuma mērķis – noskaidrot cik efektīvu siltumizolāciju var nodrošināt no Latvijas kokmateriāliem un PAROC akmens vates radītie siltināšanas paneļi, tāpēc tajos ievietotas temperatūras un mitruma monitoringa sistēmas.

Šie paneļi tiek izgatavoto rūpnīcā, kas nodrošina tiem augstāku kvalitāti nekā būvobjektos tapušām konstrukcijām. Krietni samazinās arī laiks, kurš, lietojot šādus paneļus, būvobjektos jāvelta siltināšanas vai renovācijas darbiem. Pētāmie siltināšanas paneļi ir divu veidu - paredzēti ventilējamām un apmestām fasādēm.

Renovācija ar gataviem siltinātiem koka paneļiem  Renovācija ar gataviem siltinātiem koka paneļiem
 Renovācija ar gataviem siltinātiem koka paneļiem  Renovācija ar gataviem siltinātiem koka paneļiem