PAROC ZERO

PAROC® ZERO – jauna siltumizolācijas sistēma ventilējamām fasādēm

Vides saglabāšana, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ir svarīgi virzieni tieši būvniecībā, ēku pareizā projektēšanā un ekspluatācijā to ilgtspējas nodrošināšanā. Latvijas būvnormatīvs LBN002-19 nosaka, ka visām jaunajām ēkām no 2021. gada jābūt tuvu nulles enerģijas patēriņa ēkām (GNĒE). 

Plānojot norobežojošo ēkas virsmu ir ļoti svarīgi saprast un izvērtēt ne tikai siltumizolācijas biezumu, bet arī visu konstrukciju ar ko tā tiek stiprināta un kādu ietekmi uz kopējo siltuma caurlaidību veido stiprinājumi un rāmji.


Labu, efektīvu siltumenerģijas taupījuma rezultātu ar vēdināmas fasādes risinājumu ārsienām panākt nav vienkārši. Sarežģītākais uzdevums ir padarīt minimālāku relatīvi lielo daudzumu ar termiskajiem tiltiem , ko rada vairākums gadījumos izmantotie tērauda vai alumīnija nesošās konstrukcijas elementi , kuru ietekmē siltuma caurlaidība (U vērtība) var pasliktināties pat par 30-50%.

PAROC ZERO ir jauna stiprinājumu un siltumizolācijas kombinēta sistēma, bez kronšteiniem un bez karkasa , kur vēdināmu fasādi nes tikai atsevišķas skrūves un to ietekme uz siltuma caurlaidību sastāda ne vairāk par 5%.

PAROC ZERO ir risinājums, kas paredzēts gandrīz nulles enerģijas ēkas (GNEĒ) energoefektivitātes līmeņa sasniegšanai.


Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

PAROC ZEROfix stiprinājumu sistēma  bez karkasa


PAROC ZERO fix stiprinājuma sistēma ir unikāla, patstāvīga stiprinājumu metode ārsienu siltināšanai. Montāžas metodi veido 

1)horizontālās fasādes skrūves, kas uzņem vēja slodzes, 

2) leņķī stiprinātas fasādes skrūves, kas uzņem vertikālu slodzi no fasādes.


Šī kombinācija nodrošina ļoti izturīgu konstrukciju ar minimālu termisko tiltu ietekmi un tā iztur gan siltumizolācijas, gan ārējā apšuvuma svaru. Skrūvju daudzums tiek rēķināts katram projektam atsevišķi, bet vidēji 3 gab/m2.

Siltumizolācija

Ir svarīgi , ka siltumizolācijas materiāls vēdināmas fasādes konstrukcijā ir elpojošs, mitrumu caurlaidošs un ugunsdrošs.

Kā siltumizolācija PAROC ZERO risinājumā var būt sekojošas akmens vates plāksnes: PAROC WAS 35t un PAROC Cortex One ar deklarēto siltumvadītspējas klasi 0,033 W/mK.


Divi risinājumi koka un betona sienām

PAROC ZERO siltumizolācijas sistēmai ir divi principiāli veidi ņemot vērā sienas materiālu pie kā tas tiek skrūvēts:

 • Pilna koka stāvbūves vai guļbūves vai tagad CLT krusteniski līmēto koka paneļu sienas
   

Sastāvdaļas

 1. CLT koka paneļu sienas panelis
 2. PAROC WAS 35t vai PAROC Cortex One akmens vates plāksne
  a. Pieļaujamais siltumizolācijas biezums šim risinājumam 150-400mm
 3. PAROC XFM 004 siltumizolācijas fiksētājs koka sienai
 4. PAROC XRB 001 koka vadule apstrādāta , ugunsreakcijas klase B2s1d0
 5. PAROC XFS 002 Twin UD Nesošā koka skrūve uz kuras balstās visa fasāde
 6. Fasādes apdare no koka
 • Betona, vieglbetona vai ķieģeļu siena 

Sastāvdaļas

 1. Betona, vieglbetona vai ķieģeļu siena
 2. PAROC WAS 35t vai PARPOC Cortex One akmens vates plāksne
  a. Pieļaujamais siltumizolācijas biezums šim risinājumam 150-350mm
 3. PAROC XFM 005 siltumizolācijas fiksētājs betona sienai
 4. PAROC XRB 001 koka vadule apstrādāta , ugunsreakcijas klase B2s1d0
 5. PAROC XFS 004 Multi Monti Nesošā betona skrūve uz kuras balstās visa fasāde
 6. Fasādes apdare ar plāksnēm

Ugunsdrošība

PAROC WAS 35t akmens vates plāksnei ir A1 ugunsreakcijas klase; PAROC Cortex One akmens vates plāksnei ar pretvēja pārklājumu ugunsreakcijas klase A2s1d0; resp abas plāksnes nedegošas.

PAROC ZEROfix koka nesošā vadule apstrādāta un klasificēta ar ugunsreakcijas klasi B1s1d0 . Saskaņā ar LBN 201-15 vēdināmās fasādēs šo sistēmu var izmantot U3 un U2 ugunsizturības pakāpes ēkās

Sistēmai Zviedrijā ir veikta ugunsnoturības pārbaude ar metodi SP Fire 105.


Galvenās sistēmas priekšrocības

 • Pašnesoša fasādes siltumizolācijas sistēma
 • Vienkārša un ātra montāža,
 • Neliels skaits stiprinājuma elementu, nav karkasa
 • Minimāli termiskie tilti
 • Ekonomiski izdevīgs risinājums, ekonomija uz darba patēriņu
 • Videi draudzīgs pielietojums
 • Aizsargā pret aukstumu, mitrumu un uguni

Tipveida apstiprinājums

Sistēmai ir tipveida apstiprinājums Nr. SC1384-17, kuru izdevis Zviedrijas sertifikācijas un izpētes centrs RISE.