Paroc pasīvās mājas sertifikāts

Paroc pasīvās mājas sertifikāts ir balstīts uz Somijas Tehniskās izpētes centra Paroc pasīvās mājas koncepcijas sertifikāciju. Šis sertifikāts apstiprina, ka ēka ir energoefektīva un klimatam draudzīga, un tai ir zems enerģijas patēriņš. Tas ir arī apstiprinājums tam, ka ēkā izmantotie materiāli un tās konstrukcija ir augstas kvalitātes, kas savukārt samazina renovācijas izmaksas, paaugstina ēkas ekonomisko mūžu un pārdošanas vērtību.

 

Somijas Tehniskās izpētes centrs ir izsniedzis sertifikātu Paroc pasīvās mājas koncepcijai, kurā ir noteikti kvalitātes kritēriji pasīvajām mājām, kas tiek būvētas Somijai un Ziemeļeiropai raksturīgos apstākļos. Sertifikāts apstiprina, ka visu pasīvo ēku kvalitāte atbilst šiem kvalitātes kritērijiem.

Balstoties uz šo sertifikātu, Paroc var piešķirt Pasīvās mājas sertifikātu pasīvajām mājām, kas projektētas un būvētas saskaņā ar Paroc pasīvās mājas koncepciju. Papildus nosacījums ir tāds, ka ēkas izolācijai jāizmanto Paroc akmens vate.

Īpašniekam Pasīvās mājas sertifikāts ir vērtīgs dokuments, kas var tikt pievienots pārējiem oficiālajiem mājas dokumentiem.                          

The Mäkinens receive their Paroc Passive House-certificate.

Makinenu ģimene,
pasīvās mājas īpašnieki, saņem savu Paroc pasīvās mājas sertifikātu.
  

 

Somijas Tehniskās izpētes centra noteiktie kvalitātes kritēriji pasīvajām ēkām:

  • Ēkai ir lieliska siltumizolācija un augstākās kvalitātes konstrukcijas materiāli.
  • Ikgadējais apkures/dzesēšanas enerģijas patēriņš ir < 20 - 30 kWh/m2.
  • Ēkas norobežojošajai konstrukcijai ir lieliska gaisa necaurlaidība, lai nepieļautu caurvēja rašanos un nodrošinātu zemu enerģijas patēriņu.
  • Gaisa noplūdes koeficents vienas stundas laikā pie 50 paskālu spiediena starpības ir mazāks par 0,6 no visas ēkas tilpuma.
  • Ēkai ir mehāniskā ventilācijas sistēma, kas aprīkota ar siltuma rekuperācijas sistēmu, lai nodrošinātu teicamu gaisa kvalitāti iekštelpās, apvienojumā ar zemu enerģijas patēriņu.
  • Kopējais gaisa ventilēšanas faktors ir ≥0,5l/h.
  • Nepieciešamais primārās enerģijas patēriņš pie normālas ekspluatācijas apkurei, siltajam ūdenim, ventilācijai un sadzīves vajadzībām ir < 130 – 140 kWh/m2 gadā.

Saite: Somijas Tehniskās izpētes centra (VTT)