PAROC® Cortex™ –nedeogoša siltumizolācijas un vēja aizsardzības plāksnes ventilējamām fasādēm

„PAROC Cortex“ siltumizolācijas izstrādājumu grupa sastāv no divu veidu plāksnēm. „PAROC Cortex“ ir siltumizolācijas vēja aizsardzības plāksnes un „PAROC Cortex One“ ir viena slāņa siltumizolācija ventilējamām fasādēm. Šīs plāksnes ir īpatnējas ar to, ka tās ir noklātas ar īpašu nedegošu baltas krāsas segumu, kam ir maza gaisa caurlaidība un laba ūdens tvaiku caurlaidība. „PAROC Cortex“ grupas izstrādājumu der arī ļoti intensīvi vēdinātu fasāžu siltumizolācijai un aizsardzībai no vēja.

Kādēļ PAROC Cortex?

PAROC Cortex

Aizsargā no vēja
„PAROC Cortex“ un „PAROC Cortex One“ plāksnes ir ūdens tvaiku caurlaidīgas un tām ir maza gaisa caurlaidība. Pateicoties šīm īpašībām, „PAROC Cortex“ tiek lietotas universālo elastīgo siltumizolācijas plākšņu aizsardzībai no vēja, bet „PAROC Cortex One“ tiek lietota kā viena slāņa siltumizolācija ventilējamo fasāžu konstrukcijās.

Droši lietot vēntilējamo fasāžu konstrukcijās
Visi „PAROC Cortex“ grupas materiāli ir nedegoši un atbilst A2- s1, d0 Eiropas ugunsdrošības klasei. Tādēļ tās var lietot ventilējamo fasāžu konstrukcijās bez jebkādiem ierobežojumiem.

Uzticami un efektīvi
Ventilējamo fasāžu konstrukcijās montētās „PAROC Cortex“ un „PAROC Cortex One“ plāksnes nodrošina lielisku ūdens tvaiku caurlaidību, aiztur gaisu un, tā kā tās ir nedegošas, sniedz ieguldījumu ēkas ugunsdrošībā, ilgam kalpošanas mūžam un siltuma zudumu samazināšanai visam ēkas ekspluatācijas periodam.

Pilnīgs risinājums
Tā kā šīs plāksnes ir īpaši maz gaisa caurlaidīgas – ļoti svarīga kļūst šuvju hermetizēšana starp plāksnēm, ēku stūru un atveru malu hermetizēšana. Tādēļ uzņēmums „Paroc“ piegādā ne tikai siltumizolācijas plāksnes, bet arī visu sistēmu kopā ar hermetizēšanas lentēm.

Viegli un ērti strādāt
„PAROC Cortex“ un „PAROC Cortex One“ plāksnes var viegli griezt un montēt, vienkāršā veidā montējot kvalitatīvu siltumizolācijas slāni ar minimālu laika patēriņu, īpaši tad, ja siltumizolācija tiek veidota no viena slāņa. Kad visas šuves starp plāksnēm, ēku stūri un atveru malas ir hermetizētas ar speciālajām lentēm – tiek hermetizēta visa ēkas čaula.

Procesi ventilējamās fasādēs

Drėgmė

 

Dabiskā konvekcija ir mehānisms vai siltuma pārvietošanas veids, kurā gaisa kustību nerada ārējs avots – piemēram, vējš – bet tikai blīvuma atšķirības gaisā, kas rodas no temperatūras gradientiem. Dabiskajā konvekcijā gaiss, kas atrodas ap siltuma avotu, saņem siltumu, kļūst mazāk blīvs un paceļas augstāk. Apkārtējais, vēsākais gaiss tad pārvietojas, lai to nomainītu. Šis vēsākais gaiss tad tiek uzsildīts un process turpinās, izveidojot konvekcijas plūsmu; šis process pārnes enerģiju no konvekcijas šūnas apakšas uz augšu. Dzenošais spēks dabiskajai konvekcijai ir celtspēja, kas rodas gaisa blīvuma atšķirību rezultātā.

Uzspiesto konvekciju izraisa vējš, kas rada spiediena gradientus ēkas apvalkā. Uzspiestā konvekcija spēlē svarīgu lomu enerģijas efektivitātē un pretvēja aizsardzības izskaidrošanā. Uzspiesto konvekciju var radīt divi siltuma nodošanas procesi. Gaisa infiltrācija caur ēkas apvalku ir atkarīga no gaisa spiediena gradienta ēkas konstrukcijā un tās gaisa caurlaidības. Gaisa iekļūšana ēkas konstrukcijā no ārpuses ir atkarīga no gaisa spiediena gradienta ventilācijas atstarpē un no pretvēja barjeras un siltumizolācijas gaisa caurlaidības.

Gaisa klātbūtne materiālā vai konstrukcijas daļā nerada lielas problēmas. Iespaids kļūst negatīvāks, ja gaiss, kas satur mitrumu, pārvietojas konstrukcijā. Kustīgs gaiss ienes ūdens tvaiku ēkas daļās, kur tas var kondensēties, izraisot paaugstinātu mitruma klātbūtni (mitruma konvekcija). Gaiss pie jebkuras temperatūras satur siltuma daudzumu, kas ir atkarīgs no gaisa īpatnējās siltumietilpības un starpības starp gaisa temperatūru un absolūto temperatūru. Gaisa kustība izraisa siltuma plūsmu konstrukcijā (siltuma konvekcija).

Mitruma pārvietošanas mehānismi konstrukcijā ir mitruma difūzija un mitruma konvekcija. Ūdens tvaiku pārvietošana tvaika satura vai tvaika spiediena starpības rezultātā ir mitruma difūzija. Šis mitruma pārvietošanas veids ir relatīvi lēns process. Ūdens tvaiku pārvietošana, kuru izraisa gaisa kustība, kas saistīta ar gaisa spiediena atšķirībām, ir mitruma konvekcija. Šis mitruma pārvietošanas veids ir relatīvi ātrs process.

Mitruma konvekcija norāda uz faktu, ka ūdens tvaika saturs seko gaisam, kas pārvietojas caur konstrukciju. Ja gaiss pārvietojas no siltākas zonas uz vēsāku zonu, gaisā esošais ūdens tvaiks var kondensēties uz aukstām virsmām. Ja gaiss pārvietojas no vēsas uz siltu zonu, kondensācija nenotiks.

Neazimirstiet svarīgo ventilējamo fasāžu izveidē

Pfizer HelsinkiLabs ēkas apvalka gaisa hermētiskums aizsargā pret gaisa infiltrāciju konstrukcijā.

Gaisa necaurlaidības izolācija ir jāplāno tā, lai nodrošinātu nepārtrauktu pārklājumu visā ārējā apvalkā. Jāizvairās no caurumiem gaisa izolācijā. Ēkas hermētiskuma prasības ir definētas Latvijas celtniecības normatīvā LBN-002.

Pfizer HelsinkiNodrošiniet ēkas pretvēja aizsardzību 

Lai minimizētu uzspiestās konvekcijas iespaidu, virs siltumizolācijas ir jāizmanto piemērota pretvēja barjera. Mēs iesakām izmantot pretvēja aizsardzības plāksnes, kurām ir īpašs segums ar labām pretvēja aizsardzības īpašībām. Prasības pretvēja barjeras gaisa caurlaidībai ir dotas celtniecības normatīvos.

Pfizer HelsinkiAizsargājiet konstrukcijas pret mitrumu  

Ir svarīgi, lai siltumizolācija būtu aizsargāta pret ārējo mitrumu, kā arī mitrumu, kas nāk no ēkas iekšpuses. Mitrums, kas pārvietojas no siltas zonas uz aukstāku zonu, var kondensēties uz aukstām virsmām, tādēļ sienas ir jākonstruē tā, lai lieko mitrumu varētu viegli izvēdināt no sienas. Pretvēja aizsardzībai ir jābūt pietiekami augstai mitruma caurlaidībai, tai jābūt „elpojošai” , lai izvairītos no ūdens tvaika kondensācijas

Quartet HElsinkiIerīkojiet ventilējamu gaisa škirkārtu

Gaisa slānis starp pretvēja aizsardzības slāni un fasādes apšuvuma elementiem, kura mērķis ir izvadīt pārlieku mitrumu no konstrukcijas un izvēdināt jebkādu iekļuvušo lietus ūdeni un novērst iespēju, ka mitrums sasniedz citas konstrukcijas komponentes kas ir jutīgas pret mitrumu. Gaisa spraugai ir jābūt vismaz 25 mm platai un tajā nedrīkst atrasties līstu vai javas atliekas.