Lai uzlabotu ārsienu energoefektivitāti, veicot to renovāciju, izolējiet arī pamatus. Papildus izolācijas slānis samazina caurvēju grīdas un sienu savienojumos, bet virsmas izmēri starp sienu un pamatiem paliek tādi paši kā iepriekš. Vienlaikus tiek uzlabots arī veco pamatu izskats.

 Pamati (renovēta ēka)
  • Ārējais slieksnis: tērauda profils 
  • Apmetums 
  • Siltumizolācija: PAROC FAS 4 vai PAROC FAS 3 
  • Pamatu nesošā konstrukcija: dzelzsbetons