PAROC rūpnieciski ražotie bloki

PAROC® rūpnieciski ražotie bloki ļauj bez grūtībām izolēt profilēto armējumu

Rūpnieciski ražotie bloki ļauj bez grūtībām izolēt profilēto armējumu  Kuģa profilētā armējuma izolēšana ir sarežģīts un laikietilpīgs darbs. Profilētā armējuma izmēri un forma var būt ļoti dažāda.

PAROC rūpnieciski ražotie bloki ir izstrādāti tā, lai tie derētu dažāda lieluma un formas profilētajam armējumam. Šis risinājums tiek nepārtraukti uzlabots atbilstoši pašreizējām vajadzībām.

Tas sekmīgi uzstādīts jau vairākos kruīza kuģos un prāmjos.

 Rūpniecieski ražotie bloki ļauj bez grūtībām izolēt profilēto armējumu