Mūsu ilgtspējības politika

Paroc savā darbībā vienmēr veicina vides, sociālo un finanšu ilgtspējību. Mēs attīstām trīs ilgtspējības aspektus – vides, sociālo un ekonomisko, kas papildina un atbalsta cits citu.

Vides ilgtspējība ir mūsu produktu vadības nozīmīgs virzītājspēks. Izstrādājot produktus un sniedzot tehnisko palīdzību, mēs tiecamies nepārtraukti uzlabot apbūvētās vides energoefektivitāti. Savā darbībā mēs vērtējam un uzlabojam resursu izmantošanas efektivitāti. To darot, mēs cīnāmies ar klimata pārmaiņām.

Mūsu sociālā atbildība liek mums izstrādāt un pielietot koncepcijas, kuras veicina mūsu klientu īpašuma drošību, veselīgumu un estētiku. Mēs arī izstrādājam un kontrolējam savas saimnieciskās darbības veselīgumu un drošību. Mēs regulāri vērtējam sava darba efektivitāti, tostarp arī klientu un darbinieku apmierinātību, un vajadzības gadījumā veicam nepieciešamos pasākumus.

Ekoloģisko un sociālo pienākumu pildīšana palīdz mums nodrošināt savu ekonomisko ilgtspējību. Mēs arī saprotam, ka mūsu ilgtermiņa ilgtspējību nodrošina mūsu tagadējās darbības ienesīgums. Mēs novērtējam savas darbības ilgtspējību un atklāti ziņojam par savu progresu, izmantojot starptautiskām prasībām atbilstošus rādītājus. Rīkojoties atbildīgi pret visām ieinteresētajām pusēm, mēs uzticamies savām spējām piesaistīt partnerus, darbiniekus un investorus, kā arī nodrošināt ilgtspējīgas priekšrocības.

Lasi vairāk
Kvalitāte un VideKā Paroc veic darbību? Lasi Kvalitāte un Vide