Mūsu Ilgtspējas Pārskati

"Paroc" grupa ik gadu sagatavo uzņēmuma ilgtspējības pārskatu. Pārskats atbilst Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) vadlīnijām un tajā aprakstīta mūsu pieeja ilgtspējībai, kā arī uzņēmuma ietekme ekonomikas, sociālajā un vides jomā uz mūsu galvenajiem partneriem, sabiedrību un pasauli kopumā. Mūsu pirmā Ilgtspējības grāmata publicēta 2012. gada novembrī un aptver laika posmu no 2009. līdz 2011. gadam, mūsu otrais pārskats aptver 2012. gadu un tika publicēts 2013. gada aprīlī, trešais, 2013. gada pārskats, tika laists klajā 2014. gada aprīlī. Mūsu ceturtā Ilgtspējības grāmata aptver 2014. gadu un publicēta 2015. gada aprīlī. Tāpat kā iepriekšējais pārskats tā sagatavota, ievērojot GRI G3.1. vadlīniju piemērošanas C līmeni. Piektajā Ilgstspējas gadagrāmatā tiek aplūkotas mūsu uzņēmumam un tirgus dalībniekiem svarīgākās tēmas un notikumi 2015. gadā.
Jaunākais Ilgstspējas ziņojums aptver 2016. gada rezultātus, un jau otro gadu ziņojuma saturs tiek veidots saskaņā ar Global Reporting Initiative G4 vadlīnijām.

Paroc Sustainability Report 2016

Paroc Book of Sustainability 2015
Paroc Book of Sustainability 2015