Ilgtspējība ir mūsu galvenais dzinējspēks

Mūsdienās lielākā daļa cilvēku saprot, ka cilvēka darbība ir pirmais un galvenais globālās sasilšanas cēlonis. Siltumnīcefekta gāzes un citi izmeši ietekmē atmosfēru un izraisa temperatūras, jūras līmeņa un nokrišņu modeļu izmaiņas. Bet mēs varam šīs izmaiņas samazināt.

Ilgtspējības prasības veicina izmaiņas mūsu klientu, piegādātāju, akcionāru un gala patērētāju darbībā. Šīs izmaiņas ne tikai sniedz plašas iespējas, tās ir arī milzīgs izaicinājums. Paroc vēlas būt šo pārmaiņu priekšplānā. 

Gadu gaitā mūsu īstermiņa un ilgtermiņa mērķis ir bijis sasniegt ekoloģisku, sociālu un ekonomisku ilgtspējību, tāpēc mēs savā darbībā vienmēr koncentrējamies uz resursu un enerģijas efektīvu izmantošanu. Pēdējos gados esam gan paši uzsākuši, gan piedalījušies vairākos projektos par mūsu produktu ietekmi uz vidi, par energoefektīvu māju būvēšanu un par energoefektīvu renovēšanu ar pēc iespējas zemākām izmaksām. 

Varam lepoties, ka bijām pirmie, kas izstrādāja zema enerģijas patēriņa mājas koncepciju, kā arī jaunu energoefektīvu ēku būvēšanas un vecāku ēku energoefektīvas renovācijas koncepciju. Mēs turpinām pilnveidot savu piedāvājumu, lai vēl vairāk samazinātu enerģijas patēriņu ēkās, vienlaikus neaizmirstot par estētiskajām vērtībām. Eiropas Savienībā ēkās tiek patērēti 40% no visas enerģijas. Tas paver milzīgas efektīvu risinājumu meklēšanas iespējas.

Mēs izstrādājam savus risinājumus tā, lai tie atbilstu gala patērētāju un klientu ilgtspējības vajadzībām. Lai arī izaicinājums ir milzīgs, iespējas ir vēl lielākas. Soli pa solim mēs virzāmies uz priekšu pa ceļu, kas ved uz ilgtspējību. Šajās lapās Jūs varat redzēt, cik tālu mēs esam tikuši, ko līdz šim esam sasnieguši un kādi ir mūsu nākamie mērķi.