Investoriem

Paroc Grupas Investoru attiecību serviss

Paroc Grupas „Investoru attiecību serviss” uztur atklātu un nepārtrauktu dialogu ar esošajiem un potenciālajiem investoriem

Aktuālie finanšu pārskati un to publicēšanas dati, jaunākā informācija, finanšu ziņas, obligāciju iegādes pamatnosacījumi un Paroc Grupas kredītreitings brīvi pieejami mūsu starptautiskajā interneta vietnē. 

Lūdzu spiediet šeit lai piekļūtu informācijai investoriem (angļu valodā) >>