Kvalitāte un vide

Paroc savā darbībā vienmēr apsver kvalitātes un vides aizsardzības jautājumus. Mēs pastāvīgi uzlabojam savu darbu un cenšamies nodrošināt augstu kvalitāti. Mūsu galīgais mērķis ir apmierināt klientu un akcionāru vajadzības.

Paroc darba principi nosaka visu mūsu darbinieku profesionālo rīcību. Mūsu darbības procesi ir sertificēti atbilstoši pašreizējiem noteikumiem un spēkā esošajiem standartiem. Objektīvas klasificēšanas iestādes regulāri veic visu mūsu ražotņu vērtēšanu un piešķir sertifikātus.

ISO 9001:2008 Kvalitātes pārvadības sistēmas un ISO 14001:2004 Vides kvalitātes sistēmas sertifikāti ir piešķirti PAROC izolācijas ražotnēm visās četrās valstīs, kur šīs ražotnes atrodas. Šie sertifikāti aptver visu pakalpojumu virkni – no ražošanas līdz pārdošanai.

Mēs nepārtraukti vērtējam savu veikumu ar dažādām metodēm. Vajadzības gadījumā esam gatavi ātri veikt preventīvas darbības vai izdarīt efektīvas izmaiņas savā darbībā.